Wspólne miejsce dialogu narodów Europy Wschodniej

Dom Wschodni to ma być konkretne miejsce w Polsce, ale nade wszystko jest to idea, niezbędna do zrealizowania w bliskich latach, skutecznego dialogu historycznego narodów Europy Wschodniej, które rozdzieliła krwawa historia XX wieku. Celem jest stworzenie przestrzeni udomowionej Polaków, Ukraińców, Rosjan, Żydów, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Gruzinów, Ormian…, w której będzie mogła zaistnieć ich osobna pamięć, zarazem konfrontowana pokojowo w obszarach niezamkniętego konfliktu.

WITRYNA Domu Wschodniego

To nowe miejsce inauguracji działania Domu Wschodniego.

W lokalu na Placu Konstytucji 6 w Warszawie otwieramy WITRYNĘ, przez którą będzie można zobaczyć, czym ma być Dom Wschodni.

Zaczynamy go tu budować natychmiast – wspólnymi siłami Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, Litwinów… – przeciwników reżimów, zwolenników dialogu między naszymi narodami, odnoszonego do historycznej przeszłości, ale tak teraz wzruszonego przez straszliwą polityczną teraźniejszość.

Dialog

Chcemy prowadzić systemowy dialog – historyczny i współczesny – między skonfliktowanymi dawniej narodami wschodniej części Europy, mający służyć zamykaniu rachunków z przeszłości.

Historia

Chcemy ustanowić ośrodek pracy twórczej, służący osobom i instytucjom zajmującym się historią i współczesnością Europy Wschodniej.

Współpraca

Chcemy ustanowić przestrzeń otwartą dla wielu nacji, która obejmie zespoły narodowe i ponadnarodowe (biblioteki, archiwa, przestrzenie wystawowe).

Inicjatorzy projektu

Fundacja Domu Wschodniego działa na rzecz pokojowego ładu między narodami Europy Wschodniej poprzez stworzenie ośrodka dialogu historycznego i dokumentacji wspólnej przeszłości w zespole pałacowo-parkowym w Mordach k. Siedlec. Prowadzi systemowy dialog – historyczny i współczesny – między skonfliktowanymi dawniej narodami wschodniej części Europy, mający służyć zamykaniu rachunków z przeszłości. 

Fundacja Ośrodka KARTA odkrywa, chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki. Robi to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie. Tak naprawia przyszłość. Prowadzimy działalność archiwalną, wydawniczą, wystawienniczą oraz edukacyjną. KARTA jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Izby Książki, międzynarodowej sieci konkursów historycznych EUSTORY oraz Europejskiej Platformy Pamięć i Sumienie.

Aktualności

Skip to content