Pierwsze światełko w pałacu w Mordach

Po raz pierwszy od czterdziestu lat w oknach pałacu pojawiło światło (nie był to zapalony papierosa nieproszonego gościa). Jest to

Ukraińskie Kino i Teatr Wojny

Współczesne kino i teatr ukraiński są mało znane w Polsce (a także szerzej poza Ukrainą). Dlatego też spotkanie poświęcone temu

Piknik w pałacowym ogrodzie

Zbiorowa wycieczka do Mordów działaczy na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego.

Trzynastowieczna podstawa

Pałac w Mordach, jak i cała okolica ma pasjonujące dzieje. Wiele dowiedzieć się można z pracy Leszka Włochińskiego poswieconej projketowi

Warto czytać o Lwowie

Książka Katarzyny Kotańskiej znakomita. Nie ma tam tej podejrzanej nostalgii, która prześladuje wielu, znać natomiast pasję świetnie wykształconego badacza, który

Gorące politycznie Prawosławie

Wydarzenia ostatnich lat, a w przypadku Ukrainy i Gruzji ostatnich dni, pokazują że dalece kwestie religijne wpływają nie tylko na

Więzienie Łąckiego we Lwowie

Więzienie przy ul. Łąckiego. Jedno z miejsc masakry więzionych tu przez sowietów Polaków, Ukraińców i Żydów. Masakry we lwowskich więzieniach

Projekt Domu Wschodniego

Pałac w Mordach został niedawno odzyskany przez spadkobierców Henryka Przewłockiego, ziemianina, ostatniego przedwojennego właściciela dóbr w Mordach. Wolą rodziny jest,

Bendery

Bendery przynależą dziś do Transnistrii. Jako kraina historyczna jest to Mołdawia. Tutaj po klęsce bitwy połtawskiej znalazł się hetman Iwan