Grupa Wychowskiego

Polsko-ukraińska “Grupa Wychowskiego” obywatelskiego dialogu. Inicjatywa redakcji Ї i Akademii Wschód

„Grupa Wychowskiego” jest zespołem osób dobrej woli przekonanych o potrzebie intensywnego dialogu i wspólnej pracy intelektualnej, koniecznej dla dobrych sąsiedzkich stosunków naszych krajów i integracji europejskiej.

Uczestnicy  grupy reprezentuje się w trakcie jej obrad wyłącznie własne poglądy na mocy osobistej i obywatelskiej  odpowiedzialności.

Wybór patrona spotkań hetmana Iwana Wychowskiego podyktowana jest przekonaniem, że symbolizuje on wspólnotę historyczną i kulturową obu narodów.