Książki

Aby poznawać Innych trzeba z nimi rozmawiać i sluchać, ale też trzeba czytać to co piszą.

Strony te poświęcone mają być poświęcone książkom naszych wschodnich sąsiadów, zarówno literaturze pięknej jak i dziejopisarstwu oraz analizom społecznym i ekonomicznym.