Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Wschodni za rok 2019

W ramach FDW, która współpracuje z Ośrodkiem Karta,  działa Akademia Wschód.

Działalność FDW wspomagana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Wschodniego.