Sto lat po Rydze

W stulecie podpisania kończącego wojnę polsko-bolszewicką traktatu pokojowego w Rydze, który wyznaczył na prawie dwie dekady wschodnie granice Polski, ale zaciążył na relacjach narodów tu żyjących aż po dzień dzisiejszy – Ośrodek KARTA I Fundacja Domu Wschodniego rozpoczęły serię działań, mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat tamtych wydarzeń i przezwyciężanie ich dziedzictwa.