Wspólna narracja dziejów Europy środkowo-wschodniej i rosyjski neoimperializm

Polityka historyczna jest istotnym narzędziem rosyjskiego neoimperializmu. Istotna strefą oddziaływania jest tej  polityki jest narracja środkowej  i wschodniej Europy, gdzie

Czytaj dalej